ul. Jedności Narodowej  62/26                            
                                                                         50-258 Wrocław
                                                                      mail: nettrade@nettrade.pl
                                                                      http://www.nettrade.pl